Werkwijze en praktische informatie

WERKWIJZE

Psychologiepraktijk Margreet de Groot werkt in de Generalistische Basis GGZ. Dit betekent dat de behandelingen in principe kortdurend zijn. In de werkwijze wordt onderscheid gemaakt tussen de intake, de behandeling en de afronding.

Intake

Tijdens de intake brengen we zoveel mogelijk de problematiek in kaart. Ook bespreken we wie je bent en wat je hulpvraag is. Het streven is om de intake met één gesprek af te ronden. Wanneer het nodig is, kan er uiteraard nog een tweede gesprek aan worden besteedt.  Na de eerste sessie zal ik je vragen om vragenlijsten in te vullen. Tijdens de tweede sessie bespreken we deze vragenlijsten en gaan we het behandelplan samen opstellen. Het is belangrijk om, voordat het intakegesprek plaatsvindt, bij jezelf na te gaan wat je hulpvraag is en wat je hoopt te bereiken met de behandeling.

Behandeling

Gemiddeld duurt een behandeling 8 tot 12 sessies. Een sessie duurt in principe 45 minuten. Aan het begin van de behandeling zien we elkaar wekelijks tot elke anderhalve week. Verderop in de behandeling zullen de sessies uitgesmeerd worden over de tijd. Voor de behandeling kan ik gebruik maken van verschillende behandelmethoden. We kiezen de behandelmethode die het best past bij jouw problematiek en jouw voorkeur.  We evalueren het verloop van de behandeling regelmatig. Indien nodig stellen we het behandelplan bij. 

Afronding en evaluatie

Tijdens de laatste sessie kijken we terug op wat je uit de behandeling gehaald hebt en welke handvatten je kunt gebruiken mochten er weer klachten opspelen. Ook vind ik het belangrijk om te horen hoe je de behandeling hebt ervaren en wat je moeilijk of niet fijn vond. Tot slot zal ik je vragen nog een keer een vragenlijst in te vullen ter afsluiting van de behandeling. 

TARIEVEN EN VERGOEDINGEN

Vanuit de basisverzekering zal de verzekeraar de behandelingen vergoeden waarbij sprake is van een diagnose. Dit gaat wel ten laste van je eigen risico. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorgverzekeraar is een verwijsbrief van je huisarts noodzakelijk.

Psychologiepraktijk Margreet de Groot heeft voor 2023 contracten afgesloten alle zorgverzekeraars, behalve met de CZ-groep. De CZ-groep bestaat uit CZ,  Nationale Nederlanden, Ohra en Just.

Wanneer je verzekerd bent bij één van deze niet-gecontracteerde verzekeraars, kun je wel door mij behandeld worden. De werkwijze is in dit geval dat je zelf de factuur van de behandeling ontvangt. Hierbij wordt het NZa tarief gehanteerd. Deze factuur kun je vervolgens zelf indienen bij je zorgverzekeraar. Je verzekeraar zal dan een groot deel vergoeden. Dit gaat wel ten laste van je eigen risico. Ik adviseer je om contact op te nemen met je verzekeraar wat betreft de vergoedingen.

Sommige behandelingen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar (het maakt daarbij niet uit of er wel of geen contracten zijn). Dit geldt bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een aanpassingsstoornis, relatieproblemen, werkgerelateerde problemen of bij problemen waarbij geen diagnose vastgesteld kan worden. De verzekeraar vergoedt wel altijd het intakegesprek. Houd er rekening mee dat ook het intakegesprek ten laste gaat van je eigen risico. Wanneer er sprake is van niet-vergoede zorg, kun je het traject zelf betalen. De kosten van een sessie van 45 min. zijn €100,- Wanneer dit bedrag te hoog is, kunnen we op basis van je inkomen een lager tarief afspreken.

De duur van het consult bepaalt het tarief. De duur van een consult is in principe 45 minuten. Wanneer de daadwerkelijke contacttijd langer of korter is, zal er respectievelijk een hoger of lager bedrag in rekening worden gebracht.

WERKWIJZE AFSPRAAK ANNULEREN

Wanneer je je afspraak wilt annuleren of verzetten, dan kun je deze tot uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Je kunt hiervoor bellen naar telefoonnummer: 06 – 43 16 20 51. Je kunt een boodschap inspreken op de voicemail, ook buiten kantoortijden en in het weekend. Afmelden kan ook per mail: info@psycholoogmargreetdegroot.nl

Let op: afspraken die niet op tijd zijn afgemeld, worden in rekening gebracht.

No show

Wanneer je een afspraak niet nakomt, zul je hiervoor een rekening ontvangen. Deze factuur kun je niet in rekening brengen bij de zorgverzekeraar. Psychologiepraktijk Margreet de Groot hanteert een no show tarief van €40,- voor de eerste gemiste afspraak en €60,- voor de tweede gemiste afspraak. Er gelden algemene betalingsvoorwaarden.

OVERIGE INFORMATIE

Kwaliteit

De praktijk is met goed gevolg gevisiteerd door de LVVP. Dit betekent dat de praktijk aan de kwaliteitscriteria voldoet.

ROM

Psychologiepraktijk Margreet de Groot meet het effect van de therapie door middel van ROM-vragenlijsten (routine outcome measurement). Hiervoor wordt voorafgaand aan de therapie een vragenlijst ingevuld (= voormeting) en na afloop van de therapie opnieuw (= nameting).

Geheimhouding gegevens en dossierbeleid

Alles wat je vertelt is vertrouwelijk. Er zullen geen mededelingen worden gedaan aan anderen zonder dat je daar schriftelijke toestemming voor geeft. Tijdens de intake zal ik je vragen een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Daarin leggen we vast welke informatie met wie gedeeld mag worden. 

Psychologiepraktijk Margreet de Groot is verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de behandeling. Je hebt ten allen tijden recht om je dossier in te zien. Ik ben verplicht om jouw dossier tot 20 jaar na afsluiting van de behandeling te bewaren. 

Psychologiepraktijk Margreet de Groot heeft een privacybeleid en een kwaliteitsstatuut. Als je er bezwaar tegen hebt dat je zorgverzekeraar de zorgvraagtypering op de declaratie ziet staan of dat de zorgvraagtypering gepseudonimiseerd wordt aangeleverd naar de Nederlandse Zorgautoriteit, vraag dan in het eerste gesprek om een privacyverklaring.

De praktijk maakt gebruik van Zorgmail om veilig te kunnen mailen.

Klachtenregeling

Klachten kunnen het beste eerst met je behandelaar besproken worden. Mogelijk gaat het om een misverstand dat in een gesprek opgelost kan worden. Mocht je er samen niet uit komen, kun je contact opnemen met de klachten- en geschillencommissie van de LVVP waar Psychologiepraktijk Margreet de Groot bij aangesloten is. Meer informatie kun je vinden op de website van de LVVP.