Aanmelden en Contact

AANMELDEN

Je kunt je bij Psychologiepraktijk Margreet de Groot aanmelden met een verwijzing van de huisarts. Aanmelden kan telefonisch via 06 – 43 16 20 51. Aangezien ik niet altijd in staat ben de telefoon op te nemen, kun je gerust een bericht inspreken. Benoem duidelijk je naam en telefoonnummer, dan zal ik je zo snel mogelijk terugbellen.

De praktijk is ook bereikbaar via de e-mail (info@psycholoogmargreetdegroot.nl). Dit e-mailadres is echter niet beveiligd. Het is aan te raden om beperkte gegevens de delen via dit e-mailadres. De praktijk maakt gebruik van Zorgmail om veilig te kunnen mailen. Ik kan je e-mail beantwoorden vanuit een veilige e-mailomgeving.

Wachttijd

De wachttijd is momenteel 12 weken (update 11 juli 2024). Na de intake zal in principe gelijk worden gestart met de behandeling.

Wanneer deze wachttijd te lang is, kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.

Informatie voor de verwijzer

De verwijzer kan een cliënt aanmelden via www.zorgdomein.nl of via een schriftelijke verwijsbrief.

De volgende gegevens zijn nodig op een verwijsbrief voor de Basis GGZ:

  • de gegevens van de cliënt,
  • de vermelding dat het een verwijzing naar de Basis GGZ betreft,
  • dat sprake is van (het vermoeden van) een DSM-stoornis,
  • de gegevens van de verwijzer, inclusief AGB-code

De verwijzer zal een korte brief ontvangen bij de start van de behandeling. Ook na de afronding van de behandeling zal er een brief worden gestuurd naar de verwijzer via zorgmail. Uiteraard kan ik dit alleen versturen wanneer de cliënt schriftelijk toestemming heeft gegeven om deze informatie te verstrekken.

Korte lijnen met een verwijzer vind ik belangrijk. Ik ben telefonisch beschikbaar voor intercollegiaal overleg. Spreek gerust een bericht in dan bel ik zo snel mogelijk terug. De praktijk heeft tevens een Zorgmailadres, voor intercollegiaal e-mailverkeer.

CONTACTINFORMATIE

Adres

Lindenlaan 6, 3761 BA Soest (gevestigd in huisartsenpraktijk De Linde, alleen bereikbaar via een trap)

E-mail

info@psycholoogmargreetdegroot.nl 

Telefoon

06 – 43 16 20 51

Openingstijden

Psychologiepraktijk Margreet de Groot is geopend op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur. In de avonden en weekenden is de praktijk niet geopend.

Er is geen crisisdienst. In geval van nood kun je een beroep doen op je eigen huisartsenpraktijk / huisartsenpost. Zo nodig kan de huisarts de crisisdienst of de spoedeisende hulp inschakelen.

Indien van toepassing kunnen er afspraken worden gemaakt over een eventuele waarneming.