Over mij

VISIE

Als betrokken psycholoog vind ik een goede vertrouwensrelatie een essentiële basis voor een hulpverleningstraject. Mijn visie is dat hulpverlening een vorm van samenwerking is, waarbij de behandeling aansluit op de hulpvraag en de behoeften van de cliënt. Ook is het van belang dat de behandeling is toegesneden op iemands persoonlijke situatie en problematiek.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat de zorg kwalitatief goed en op maat is. Samenwerken met andere disciplines kan een zinvolle aanvulling zijn op een behandeling. Dit behoort tot de mogelijkheden, waarbij jouw privacy uiteraard wordt gewaarborgd.

ACHTERGROND

Mijn naam is Margreet de Groot en ik ben GZ-psycholoog. Ik heb ervaring opgedaan in verschillende sectoren van de gezondheidszorg.

Na mijn VWO heb ik de opleiding tot ergotherapeut gedaan. Ik heb als ergotherapeut gewerkt op een revalidatieafdeling van een verpleeghuis en als adviseur voor de gemeente met betrekking tot de Wet Voorziening Gehandicapten en indicatiestellingen voor de AWBZ/WLZ. Ook heb ik als ergotherapeut gewerkt op de afdeling psychiatrie van het AMC en als trajectbegeleider bij een Dag Activiteiten Centrum met psychiatrische patiënten.

Vanwege mijn interesse in de psychologie en psychiatrie was ik erg gemotiveerd om Psychologie te gaan studeren. Deze studie heb ik afgerond waarna ik ben gaan werken als psycholoog in vrijgevestigde praktijken en als POH-GGZ binnen een huisartsenpraktijk. Daarna heb ik de opleiding gedaan tot GZ-psycholoog. Deze opleiding heb ik gevolgd in zowel het Meander Medisch Centrum op de afdelingen medische psychologie en de revalidatie, als in een vrijgevestigde praktijk.

Vervolgens heb ik besloten om te starten met Psychologiepraktijk Margreet de Groot. Ik ben gevestigd in huisartsenpraktijk De Linde in Soest.