Behandelaanbod

BEHANDELMETHODEN

 Psychologiepraktijk Margreet de Groot maakt gebruik van verschillende behandelmethoden. Welke behandeling het meest passend is, is afhankelijk van je klachten en je hulpvraag. Aan het einde van de intake zullen we hier een gezamenlijk besluit in nemen. Het is mogelijk om gebruik te maken van deeltechnieken uit verschillende behandelmethoden.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een effectieve behandelmethode en gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag met elkaar verbonden zijn. Negatieve gedachten kunnen psychische problemen veroorzaken of versterken. In de therapie gaan we je gedachten onderzoeken. We proberen de negatieve gedachten te beïnvloeden en te veranderen. Ook onderzoeken we of je gedrag helpend is of dat je dingen beter anders zou kunnen doen. Hierdoor verandert je gevoelstoestand en verminderen uiteindelijk jouw psychische klachten.

ACT

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) is een behandelmethode waarin je leert het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor ben je beter in staat om je aandacht te richten op de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

E-health

Psychologiepraktijk Margreet de Groot maakt gebruik van de e-health modules van Therapieland. Hiermee kun je thuis aan je klachten werken. Deze modules kunnen worden ingezet als aanvulling op de behandeling. Het gaat dus altijd om een combinatie gesprekken met online therapie. In enkele gevallen kan een gesprek ook op afstand plaatsvinden.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization en Reprocessing) is een kortdurende behandeltechniek waarbij traumatische of anderszins indringende gebeurtenissen verwerkt kunnen worden. De emotionele lading neemt af waardoor je deze gebeurtenis kunt gaan ervaren als iets uit het verleden dat voorbij is, in plaats van iets dat jou in het heden nog lastigvalt.

Schematherapie voor de Basis GGZ

Schematherapie helpt je om je valkuilen en patronen beter te begrijpen en te veranderen. Tijdens de behandeling wordt onderzocht wat de invloed is van de ervaringen uit je jeugd op je denken en je gedrag. Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan. Aangezien Psychologiepraktijk Margreet de Groot in de Basis GGZ werkt, gaat het hier om kortdurende vorm van schematherapie.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een behandelvorm waarbij het creëren van hoop en een pragmatische aanpak voorop staan. We gaan nadenken over jouw toekomst: een plek waar jouw moeilijkheden zijn verminderd of verdwenen. Praten over moeilijkheden wordt praten over mogelijkheden. Tijdens de sessies word je gestimuleerd om zelf oplossingen te bedenken en uit te proberen. De nadruk ligt op het verder ontwikkelen van jouw sterke kanten en positieve eigenschappen, uiteraard met de erkenning van de problemen waarmee je te maken hebt.